Legfrissebb Hírek

2022.03.16.

Tájékoztatás a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról

2022. április 21. (csütörtök) 6.30-18.00 óráig

2022. április 22. (péntek) 6.30-18.00 óráig

2020.03.15.

Tisztelt Szülők!

Írásban kezdeményezhetik gyermekük felügyeletének igényét - az okot feltüntetve! - Varga Lászlóné intézményvezető asszonynál a rumiovoda@gmail.com e-mail címen a gyermek felügyeletének napját megelőző nap 8.30 óráig azok a szülők, akik a gyermek elhelyezéséről nem tudnak gondoskodni. Erre csak indokolt esetben van lehetőség a koronavírus rohamos terjedése miatt kialakult veszélyhelyzet miatt!

A kérelem elbírálásáról 9.00 óráig döntök, elutasítás esetén email-ben értesítem Önt.

A kormányhatározatból nem derül ki, hogy az óvoda hány szülő kérésére szervezi meg az ügyeletet és mi számít indokolt esetnek, ezért ennek felelősségét magamra vállalom, mint a veszélyhelyzet esetén eljáró területileg illetékes polgármester (természetesen intézményvezető asszonnyal konzultálva).

A Rumi Játékvár Óvoda 2020. március 17-től (keddtől) indokolt esetben biztosítja az ügyeletet, vagyis az a szülő, aki keddtől kéri gyermeke felügyeletét, a kérelmét 2020. március 16. (hétfő) 8.30-ig juttassa el a fent megadott e-mail címre!

Vigyázzunk a szülőkre, nagyszülőkre, gyerekekre, egymásra!

Változás esetén további információt nyújtunk Rum Község Önkormányzatának facebook oldalán, valamint az óvoda honlapján www.rumiovoda.hu és az óvoda facebook oldalán.

Rum, 2020. 03. 15.

                                                                                       Beni Ferenc

                                                                            Rum Község Polgármestere

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

ÓVODAI BEIRATKOZÁS


Jelentkezési lap letöltése

Tájékoztatás a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról

Óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2022/2023. nevelési évre.

Azokat a gyermekeket kötelező beíratni óvodába, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket.

Ezt figyelembe véve a Rumi Játékvár Óvodába (9766 Rum, Kossuth Lajos u. 2.) történő óvodai beiratkozás (amennyiben a szülőknek módjában áll) kérjük, hogy a következőképpen történjen a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében!

Az óvodai jelentkezési lapot (csatolt dokumentum) kinyomtatva és kitöltve, aláírva (dátum: 2022. 04. 21. vagy 2022. 04. 22. ? attól függően, mikor szeretnék elküldeni e-mailben), a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok fénymásolatával együtt (gyermek születési anyakönyvi kivonata; a szülők, illetve gyermekük személyi azonosítója /amennyiben van ? személyi igazolvány/; szülők és gyermekük lakcímet igazoló hatósági igazolványa; gyermek TAJ kártyája) fotózzák vagy szkenneljék be és szíveskedjenek 2022. április 21-én vagy 22-án e-mailben elküldeni a rumiovoda@gmail.com e-mail címre!

Kérjük a kedves Szülőket, hogy az óvodai jelentkezési lapon (minden rublikát ki kell tölteni) a kérelmező adatai részben tüntessék fel a szülő neve mellett az anya és az apa telefonszámát, e-mail cím elérhetőségét, a jelentkezési lap aljára (egyéb nyilatkozat) írják rá, hogy a gyermeknek van-e étel, illetve gyógyszer allergiája (ha igen, milyen)!

Csak különösen indokolt esetben érkezzen személyesen a szülő az óvodába! Alkalmanként 1 szülőt tudunk fogadni. A személyes beíratásra 2022. április 21-én (csütörtök) 22-én (péntek), az óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerülhet sor. Erre irányuló szándéknyilatkozatot a rumiovoda@gmail.com e-mail címre kérjük küldeni vagy jelezze az alábbi telefonszámon: 06 30 497 4894!

Rum, 2022. 03. 10.

Tisztelettel:

Varga Lászlóné
intézményvezető

Előző oldal: Galéria  Következő oldal: Bemutatkozás