Legfrissebb Hírek

2022.03.16.

2023. április 20. (csütörtök) 6.30-16.30 óráig

2023. április 21. (péntek) 6.30-16.30 óráig

Jelentkezési lap letöltése
2020.03.15.

Tisztelt Szülők!

Írásban kezdeményezhetik gyermekük felügyeletének igényét - az okot feltüntetve! - Varga Lászlóné intézményvezető asszonynál a rumiovoda@gmail.com e-mail címen a gyermek felügyeletének napját megelőző nap 8.30 óráig azok a szülők, akik a gyermek elhelyezéséről nem tudnak gondoskodni. Erre csak indokolt esetben van lehetőség a koronavírus rohamos terjedése miatt kialakult veszélyhelyzet miatt!

A kérelem elbírálásáról 9.00 óráig döntök, elutasítás esetén email-ben értesítem Önt.

A kormányhatározatból nem derül ki, hogy az óvoda hány szülő kérésére szervezi meg az ügyeletet és mi számít indokolt esetnek, ezért ennek felelősségét magamra vállalom, mint a veszélyhelyzet esetén eljáró területileg illetékes polgármester (természetesen intézményvezető asszonnyal konzultálva).

A Rumi Játékvár Óvoda 2020. március 17-től (keddtől) indokolt esetben biztosítja az ügyeletet, vagyis az a szülő, aki keddtől kéri gyermeke felügyeletét, a kérelmét 2020. március 16. (hétfő) 8.30-ig juttassa el a fent megadott e-mail címre!

Vigyázzunk a szülőkre, nagyszülőkre, gyerekekre, egymásra!

Változás esetén további információt nyújtunk Rum Község Önkormányzatának facebook oldalán, valamint az óvoda honlapján www.rumiovoda.hu és az óvoda facebook oldalán.

Rum, 2020. 03. 15.

                                                                                       Beni Ferenc

                                                                            Rum Község Polgármestere

 

Hírek


ÓVODAI BEÍRATÁS


Létrehozva: 2022.03.16., Beküldte: ovoda, Rovat: Általános hírek

2023. április 20. (csütörtök) 6.30-16.30 óráig

2023. április 21. (péntek) 6.30-16.30 óráig

Jelentkezési lap letöltése

ÓVODAI BEÍRATÁS

A RUMI JÁTÉKVÁR ÓVODÁBA

9766 Rum, Kossuth Lajos utca 2.

2023. április 20. (csütörtök) 6.30-16.30 óráig

2023. április 21. (péntek) 6.30-16.30 óráig

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kérjük bemutatni:

Jelentkezési lap letöltése
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata;
  • szülő, illetve gyermekének személyi azonosítója (amennyiben van - személyi igazolvány);
  • szülő és gyermekének lakcímet igazoló hatósági igazolványa;
  • gyermek TAJ kártyája.

/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.

  • amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű és rendelkezik szakértői véleménnyel, annak bemutatása is szükséges,
  • esetlegesen fennálló ételallergiát igazoló dokumentumot (szakorvosi igazolás).
     

2023 tavaszán azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, be kell íratni az óvodába!

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (1) *  Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Rum, 2023. március 1.

Varga Lászlóné

óvodavezetőElőző oldal: Bemutatkozás  Következő oldal: Óvodánkról