Legfrissebb Hírek

2022.03.16.

2023. április 20. (csütörtök) 6.30-16.30 óráig

2023. április 21. (péntek) 6.30-16.30 óráig

Jelentkezési lap letöltése
2020.03.15.

Tisztelt Szülők!

Írásban kezdeményezhetik gyermekük felügyeletének igényét - az okot feltüntetve! - Varga Lászlóné intézményvezető asszonynál a rumiovoda@gmail.com e-mail címen a gyermek felügyeletének napját megelőző nap 8.30 óráig azok a szülők, akik a gyermek elhelyezéséről nem tudnak gondoskodni. Erre csak indokolt esetben van lehetőség a koronavírus rohamos terjedése miatt kialakult veszélyhelyzet miatt!

A kérelem elbírálásáról 9.00 óráig döntök, elutasítás esetén email-ben értesítem Önt.

A kormányhatározatból nem derül ki, hogy az óvoda hány szülő kérésére szervezi meg az ügyeletet és mi számít indokolt esetnek, ezért ennek felelősségét magamra vállalom, mint a veszélyhelyzet esetén eljáró területileg illetékes polgármester (természetesen intézményvezető asszonnyal konzultálva).

A Rumi Játékvár Óvoda 2020. március 17-től (keddtől) indokolt esetben biztosítja az ügyeletet, vagyis az a szülő, aki keddtől kéri gyermeke felügyeletét, a kérelmét 2020. március 16. (hétfő) 8.30-ig juttassa el a fent megadott e-mail címre!

Vigyázzunk a szülőkre, nagyszülőkre, gyerekekre, egymásra!

Változás esetén további információt nyújtunk Rum Község Önkormányzatának facebook oldalán, valamint az óvoda honlapján www.rumiovoda.hu és az óvoda facebook oldalán.

Rum, 2020. 03. 15.

                                                                                       Beni Ferenc

                                                                            Rum Község Polgármestere

 

2014/2015 eseményei:

Évzáró és ballagási ünnepély az óvodában

2015. 06. 12.

Óvodánk életében a nagycsoportosok ballagási ünnepélye már hagyomány.  Az idén sem maradt el ez a szép esemény.
A NAPSUGÁR csoportból 13 gyermekkel készültünk az ünnepélyünkre. A műsorunkat a nevelési évben tanult versekből, mondókákból és játékdalokból szedtük egy csokorba és adtunk elő egy rövid programot.
A ballagási ünnepélyünk alkalmából óvodánkat virágos kertté varázsoltuk, hiszen a kedves szülők szebbnél szebb virágokat hoztak, melyet ezúton is köszönünk.
Az ünnepélyünkre a gyermekek szülein, nagyszülein kívül a meghívott vendégek is eljöttek. Úgy érzem, maradandó emléket kaptak abból, hogy az óvodában zajló nevelői tevékenység is fontos útravaló a gyermekek iskolára való előkészítésére.
Nem volt könnyű elköszönni a csoporttól, hiszen sok-sok élmény kötött össze bennünket az óvodai élet néhány éve alatt. Azonban mégis örültünk annak, hogy sikeresen eljutottak az iskola első lépcsőfokához és majd ott gyarapíthatják tovább ismereteiket.
A kisebb óvodás társaik is meghatódva adták fel a ballagási tarisznyát és a virágot a búcsúzó versükkel. Remélem, hogy a kis tarisznya mindig emlékeztetni fogja őket a rumi óvodában töltött éveikre!


Pados Istvánné

 

 

 

Gyermeknap az óvodában

2015. 05. 28.


Ez a nap, amelyik igazából most is a gyermekekről szólt. A vidámság, a jókedv, a mozgás öröme volt jellemző mindenkire. A gyermekek kíváncsian és izgatottan várták az első játékos feladatot, aminek a "kincskereső" nevet adtuk. Az udvaron elrejtett színes dekor kavicsokat kellett a fűben megtalálniuk, legalább 3 darabot. Nagyon ügyesen gyűjtögették a "kincseket" és örültek minden megtalált kavicsnak, amiket hazavihettek.
A következő játékos programunkat a Művelődési ház nagytermében tartottuk meg, "zenés gyermektorna" címmel. Színes szalagokkal végeztük a tornagyakorlatokat zenére. Az óvó nénikkel együtt, kicsik és nagyok önfeledten mozogtak. Majd ezután egy gondolkodtató feladat várt rájuk. A gyermekek 4 csapatot alkottak az asztaloknál és kooperatív tevékenységgel kellett szép színes képdarabokat összerakni puzzle technikával. Az elkészült képek csodálatos szép virágkompozíciókat ábrázoltak, ami nagyon tetszett a gyermekeknek. A jó munkáért jutalom és dicséret járt mindenkinek.
A délelőtti időszak következő programja szintén mozgás és ügyességi játék volt, "akadályverseny" címmel. A helyszínt a futballpálya biztosította, ugyanis a szabadban zajlott, ez a fajta játékos torna.  A mozgásfejlesztő eszközökből akadálypályát alakítottunk ki pl. labitrintus, egyensúlyozás, célba dobás, célba rúgás, kúszás-mászás.
A gyermekek itt is kipróbálhatták bátorságukat, ügyességüket, a mozgás iránti igényüket.
Visszatérve az óvodába az ebédelés után fagyizás következett. Mindenki a kedvenc ízű fagyiból választhatott, amit jóízűen elfogyasztott.
A délutáni időszak még tartogatott egy mesefilm  mozit is. A könyvtárban néztük meg a NÉMÓ nyomában című mesefilmet. A gyermekeknek még most is kedvence ez a történet. Hazatéréskor minden gyermek arcán látszott, hogy kellemesen elfáradt, de pozitív élményekkel telve, jókedvűen és hasznosan töltötte ezt a napot is.


Pados Istvánné

 

"Nyuszi ül a fűben, szépen szundikálva..."

2015. március 30.

Az óvoda apraja, nagyja már régóta várta a nyuszit. Festettek, színeztek, díszítettek, valamint mozaikragasztással készítettek tojást, színeztek nyuszit, körjátékoztak, énekeltek, stb. Készültek az érkezésére, de ezúttal nem tudták megvárni az udvaron, hanem a csoportszobákból kukucskáltak ki a kíváncsi tekintetek: féltek a gyerekek, hogy a nyuszi a nagy hidegben nem tud eljönni. De nem hagyta cserben őket, március 30-án megérkezett az óvodánk udvarára a sok-sok ajándék. A húsvéti nyuszi tele potyogtatta az udvart apró csoki tojásokkal - mindenki falatozhatott kedvére az édességből. A gyermekek ujjongva próbálták ki a futóbicikliket, a labdákat, a homokozó játékokat, dömpereket - nem foglalkoztak a rossz idővel. Jó volt látni a felhőtlenül örülő, boldog gyermekeket! Reméljük, jövőre is eljön az óvodába a húsvéti nyuszi örömet szerezni!

Varga Lászlóné

 

 

"Fazekaskodás" az óvodában

2015. március 24-én

Március 24-én 8.30-tól különös hangulat járta át az óvoda termeit, ahol gyermekek tartózkodtak - nagy izgalommal várták a fazekas bácsit, aki agyagokkal és koronggal megrakottan érkezett hozzánk. A kicsik eleinte bátortalanul szemlélték, de hamarosan szinte valamennyien készen álltak a munkára. Csaba bácsi nyugodtsága azokra a gyermekekre is átragadt, akik eleinte tartottak az agyagtól, a korongon való munkától. A kis ovisok körbe ülték a tornateremben a fazekast és kíváncsian nézték a tevékenységét. Néhány gyermek csak felnőtt segítségével végezte az agyagozást, de az első próbálkozás után szinte mindenki megnyugodott, hisz rájöttek, hogy ez a fajta tevékenység örömet nyújt számukra. A nagyoknak kevesebb segítségre volt szüksége, szinte önállóan dolgoztak. A szorgos kis gyermek kezek által nagyon szép agyag edények készültek. A korongozáshoz használt kötény megvédte ruhájukat; örömmel adták át a kis agyag edényt a fazekas bácsinak, aki megígérte, hogy kiégeti az anyukáknak készített ajándékokat.
A gyerekek számára nagy örömöt jelentett, hogy "fazekaskodhattak"; mindenki nagyon jól érezte magát.

Varga Lászlóné

 

 

Március 15. megünneplése óvodánkban

2015. március 13.

"Magyar zászló köszöntelek!"

"Csak két maradandó dolog van,
Melyet örökül hagyhatunk
gyermekeinknek.
Az egyik: gyökerek, a másik: szárnyak."

Nagyon nagy felelősség számunkra, hogy Március 15-ét méltóképpen megünnepeljük óvodánkban minden évben. Ebben az évben is már hetekkel előtte elkezdtük a készülődést. Sokat beszélgettünk a gyerekekkel a márciusi eseményekről, történésekről. Barkácsoltunk kardot, huszárcsákót, a kislányokkal pártát, festettünk zászlót. Játékaink között lovagoltatók, várfoglalók, toborzók szerepeltek. Hallgattunk verbunkosokat, indulókat. Énekelgettünk magyar népdalokat. Tanultunk verseket, néptáncot. Természetesen az ünnepi dekorációról sem feledkeztünk meg, nemzeti színbe öltöztettük az aulát és a csoportokat.
Március 13-án reggel ünnepi ruhát öltöttünk, kitűztük a kokárdát, és a tornateremben ünnepi műsorral emlékeztünk gyermekeinkkel. Ezt követően elvittük zászlóinkat a IV. Béla parki kopjafához.
Sikerült megvalósítani kitűzött céljainkat, a gyermeki aktivitást, motiváltságot, a kíváncsiság ébrentartását, a nemzeti érzés erősítését.
Különös örömmel töltött el minket, hiszen Széchenyi István szavaival élve: "Múlton nyugszik a jelen s ezen a jövendő!"

Kolonicsné Kovács Erika

 

 

"Őszidő-nyugdíjasklub" Nőnapi rendezvénye

2015. március 10.

A nyugdíjas klub és az óvodánk között már jó néhány éve, kedves, baráti kapcsolat alakult ki. Az idén is meghívást kaptunk a hagyományos, "Nőnap" alkalmából rendezett eseményre, amit elfogadtunk és készültünk rá.
A "Nőnapi üzenet" című verset: Baranyai Máté és Imre Vanessza ügyes, szép előadásában hallgatták meg a résztvevők. Erre az alkalomra a szereplő kislányokkal tavaszi dalokból és körjátékokból összeállított műsorral készültünk, és köszöntöttük fel a klub hölgy tagjait. A színes papírvirágokat is szeretettel adták át a néniknek. A gyermekek jól érezték magukat, a megérdemelt sütemény és az üdítő elfogyasztása után jó érzéssel köszöntünk el.

Pados Istvánné

 

 

Farsang

2015. február 27.

Minden gyermek szereti, ha "más bőrébe bújhat". Így van ez, ha meséket hallgat, néz, vagy spontán játék során, de legfőképp akkor, ha jelmezt ölthet magára. Ezért is van kiemelkedő szerepe a farsangi felvonulásnak.
A farsang a tél búcsúztatásának, a tavasz várásának az ünnepe. Ezt a jeles alkalmat a Művelődési Házban ünnepeltük meg. A nagy terem kiváló lehetőséget nyújtott a népes vendégsereg szórakozására. Szülők, nagyszülők, testvérek, barátok is szép számmal megjelentek a Játékvár Óvoda farsangi karneválján.
A telet búcsúztató gyermekek versekkel, énekekkel várták a tavaszt. A műsor után bemutatkoztak a jelmezesek; néhányan verset is szavaltak vagy táncoltak. Nagyon nehezen lehetett felismerni a kertésznek, virágnak, pillangónak, hercegnőnek, focistának (és még sorolhatnám) öltözött gyermekeket. Az óvoda dolgozói magyaros ruhában farsangoltak. A közös, jókedvű játékok mosolyt csaltak a résztvevők arcára. A zene táncra csábította a jelmezeseket és a vendégeket. A vigadozást tombolahúzás követte. A felajánlott ajándékoknak - játékoknak, kifestőknek, kreatív eszközöknek - mindannyian örültek a szerencsés nyertesek. A tombola fődíja a Játékvár Óvoda torta volt; a nyertes család igazán szerencsésnek mondhatta magát.
A gyermekek élvezték a mókázást, kipirult arcuk is erről tanúskodott; minden bizonnyal élménnyel telve tértek haza.
A farsangi mulatsággal elzavartuk a telet. Bízunk benne, hogy végre eljön már a jó idő és a gyermekek minél előbb birtokba vehetik az óvoda udvarának játékait és önfeledten élvezhetik a homokozóban, a hintákon és a futóbicikliken a nekik leginkább örömet nyújtó játékokat!
Köszönjük a szülői munkaközösségnek a szervezést, a finom süteményeket, a támogatóknak a felajánlásokat!

Varga Lászlóné

 

 

 

Rumi Rajki István kulturális napok

2015. január 23.


A Rumi Rajki István kulturális napok rendezvényei között szerepelt a "Vizuális találékonyság" címet viselő program. Erre az eseményre meghívást kaptak a Játékvár Óvoda gyermekei is. A téma nagyon vonzó volt, kíváncsivá tette a gyermekeket, hogy vajon mit jelent a "Tükör a tükörben" cím - ami a gyermekek képzeletét megmozgatta. A gyermekek gondolkodásában és az alkotótevékenységében kirajzolódott, hogy a motiváció nagyon fontos számukra. Hogy a festékkel, színes papírból vágott mértani alakzatokkal, vagy még műanyag kupakokkal is, milyen érdekes, változatos képeket alkottak, azt a gyermekek fantáziája, kreativitása is megmutatta. Az alkotásokat kiállítottuk a művelődési házban, majd az óvodában is. A programban továbbá részt vett a nagycsoportosok közül öt gyermek azon a foglalkozáson is, ahol gyurmával tevékenykedtek. Nem volt számukra ismeretlen feladat, hiszen szeretik és kedvelik a gyurmázást. A kézügyességüket és kreativitásukat is megmutathatták. Aktív részvételükért örömmel vették át a rajzeszközökből álló ajándékcsomagot.

Pados Istvánné

 

Karácsonyi fények Szombathelyen

2014. december 15-én (hétfőn) a gyerekeket Szombathelyre vittük karácsonyi fényeket és kirakatokat nézni.

16.30 órakor indultunk a Játékvár Óvodából önkormányzati busszal. A gyerekek - ahogy sötétedett -, egyre nagyobb izgalommal készültek a szokatlan kirándulásra. Jó melegen kellett öltözni ahhoz, hogy ne fázzanak a téli séta során. Bár a nagy köd ellenére az idő kegyes volt hozzánk, hisz nem volt fagyos, téli idő. Ennek ellenére néhányan kesztyűt húztak és jó meleg sálat tekertek a nyakuk köré.  A sötétben már útközben rácsodálkoztak a szépen díszített házakra, udvarokra. Az ablakokban világítottak a gyertya és csengő formájú díszek. Néhány ház udvarán őzike és szánkó formájú fény díszeket csodálhattak meg. Valószínűleg csak kevesen látták Szombathely Fő terét este karácsonyi fényekkel kivilágítva, hisz a csodálkozó arcok alapján erre lehetett következtetni. Lenyűgözte őket a vásári forgatag, a sok szép dísz, a fények varázsa. Kíváncsi tekintetek meredtek a felállított Betlehemre, legfőképpen a kis Jézuskára és a keleti bölcsek kincseire. Volt olyan kisgyermek, aki szerette volna megvásárolni a gyöngyöket. Körbejártuk az adventi koszorút, melynek gyertyái felkeltették az érdeklődésüket: számlálgatták, nézegették a színeit. Egyiküknek feltűnt, hogy az egyik gyertya nem lila, hanem rózsaszín. És a méretük sem egyforma!

Nagyon jó helyszíne a megfigyeléseknek, a spontán tanulásnak egy ilyen élményszerző kirándulás! Körbejártuk a vásári központot, megnézték a kirakatokat is.

A résztvevők nagyon jól érezték magukat az adventi sétán.

18.15 órakor a szülők izgatottan várták gyermekeiket a Játékvár óvoda előtt. Mindenki láthatta, hogy megérte elvinni őket, mert élményben gazdagon tértek haza.

Köszönjük Rum község polgármesterének, Beni Ferencnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az önkormányzati buszt!

Varga Lászlóné

 

 

Karácsonyi előtti készülődés a szülőkkel

Új kezdeményezésként indult el a közös karácsonyi készülődés, kézműves foglalkozás az óvoda dolgozói és a szülők között. 2014. december 12-én (pénteken) 17.00 órai kezdettel karácsonyi zeneszó fogadta azokat a szülőket, akik szívesen eljöttek a Játékvár Óvodába, hogy együtt alkossanak valami szépet, mellyel meglephetik szeretteiket általuk készített ajándékkal, dekorációval. Mindenki lehetőségeihez mérten hozott valami kis termést vagy színespapírt, dekor gumit, szalagot, raffiát, vagy ami éppen rendelkezésére állt otthonában, s úgy érezte, hogy esetleg felhasználható valamilyen asztali vagy ajtó dísz, esetleg díszcsomagolás elkészítéséhez. Különleges, egyedi alkotások készültek, de munkálkodás közben megosztottuk egymással kedvenc receptjeinket is és beszélgettünk, ötleteket adtunk egymásnak még torta diszítéssel kapcsolatosan is. Szívesen fogadtuk mindannyian a javaslatokat. A dobozokból, a díszes és natúr csomagolópapírokból, száraz oázisból, koszorú alapból, termésekből, szalagokból, különböző, szebbnél szebb kreatív dekorációs díszek készültek. Mindenki a maga által készített dekorációt haza vitte. Jó hangulatú összejövetelnek voltunk részesei. Bízunk benne, hogy jövőre még több óvodás gyermek szülője vágyik az együtt töltött készülődésre, melynek során szívesen adnak egymásnak ötleteket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne még szebbé tenni a karácsonyt saját kezük munkájával. Köszönjük az együtt töltött órákat!

Képeket megtekinheti kapcsolódó Galériánkban.

Varga Lászlóné

 

 

 

Adventi gyertyagyújtás az Indóházban

2014. december 6-án (szombaton) 18.00 órakor kezdődött Advent 2. hétvégéje Rumban az Indóház előtti Betlehemnél. A műsort a Játékvár Óvoda gyermekei, valamint a Rumi Női Kórus Egyesület adta.

A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben szeretettel vártuk azokat, akik úgy gondolták, hogy szeretnének velünk tölteni egy kellemes estét Advent 2. hétvégéjén.

Az óvodások közül a rossz idő miatt csak néhány gyermeket csalogatott ki a felállított Betlehem, az Adventi készülődés, és gyertyagyújtás az Indóházba. A rendezvényre a Mikulás is ellátogatott és szaloncukorral kedveskedett kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Nagy örömmel töltött el, hogy viszonylag sokan megtiszteltek bennünket azzal, hogy részt vettek a rendezvényen. A felnőtteket forralt borral, a gyermekeket meleg teával kínáltuk.

Képeket megtekinheti kapcsolódó Galériánkban.

Varga Lászlóné

 

 

Mikulás ünnepély

A karácsonyi készülődés első fontos állomása december 6. Mikulás napja. A Rumi Rajki István ÁMK Játékvár Óvodába december 5-én 10 órára érkezett meg a Mikulás. Előtte napokban már izgalommal készülődtek a gyerekek, verseket tanultunk, énekeltünk. Készítettünk ajándékokat a Mikulás zsákjába, csizmát festettünk, képeket színeztünk, rajzoltunk. A Mikulásra minden gyermek rácsodálkozott, amikor a terembe lépett. Hangos énekléssel várták és köszöntötték a gyerekek. A Mikulás egyedül érkezett, krampuszt nem hozott magával, így a gyerekek nem ijedtek meg, nem féltek tőle. Hatalmas zsákjából minden gyereknek csomagot adott át, melyet a gyerekek bátran átvettek tőle. Minden kisgyerekről készült fotó, mikor átvették a Mikulástól az ajándékot. Az ajándékot a "Hegyen, völgyön mély a hó" és a "Tipp, topp, tipp, topp, ki jön a nagy hóban" című versek elmondásával és dalok eléneklésével köszönték meg. A rumi óvodába csak jó gyerekek járnak, ezért a Mikulás virgácsot senkinek sem hozott. Távozáskor a Mikulás megígérte a gyerekeknek, hogy estére mindenkihez ellátogat, csak tisztítsák ki a cipőiket, csizmáikat és tegyék ki az ablakba. Mindenki nagyon örült az ajándéknak.

Képeket megtekinheti kapcsolódó Galériánkban.

Kiss Lászlóné

 

 

András-napi vásár

Új kezdeményezésként, a szülői munkaközösség szervezésében került megrendezésre a Játékvár Óvoda gyermekei javára az András-napi vásár 2014. november 27-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Művelődési Házában.

Sajnos, sok beteg gyermek volt ezen a héten az óvodában, ennek ellenére sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

Az előkészületekre a szülők és az óvoda dolgozói is nagy lelkesedéssel készültek. A szülők készítették a vásárra az árukat, az óvónénik és dajka nénik gyártották a petákokat, készültek a dekorációk. Szebbnél szebb árukkal, játékokkal lepték meg a vásárra látogatókat a szülői munkaközösség tagjai, valamint az "Őszidő" Nyugdíjas klub szorgos és kreatív tagjai.

A gyerekek, vásári hangulatról szóló rövid kis műsorral szórakoztatták a közönséget. Megérdemelték a finom, meleg teát, a felnőttek pedig forralt bort fogyasztottak. A vásár végeztével táncházba hívtuk a vásáron résztvevőket!

Bízunk benne, hogy hagyománnyá válik az András-napi vásár és még többen csatlakoznak a szülői munkaközösség által szervezett rendezvényhez. Nagyon szépen köszönjük az óvoda dolgozói és gyermekei nevében a felajánlásokat! A vásáron 63.000 Ft gyűlt össze. A befolyt összeget a Játékvár Óvoda eszközkészletének bővüléséhez, a gyermekek fejlesztésére szeretnénk felhasználni!

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, akik hozzájárultak a rendezvény létrejöttéhez! A szülőknek és a Nyugdíjas klub tagjainak; azoknak, akik fáradtságot, időt nem kímélve, kézügyességüket felhasználva, kreatívan gyönyörű eszközöket, dekorációkat, játékokat gyártottak azért, hogy megvásárolhassák az András-napi vásáron résztvevők. Nagyon szépen köszönöm az óvoda dolgozói és gyermekei nevében a felajánlásokat!

Képeket megtekinheti kapcsolódó Galériánkban.

Varga Lászlóné

 

 

Márton-napi rendezvény az óvodában

November 10-én 17.00 órakor örömmel gyűltünk össze a Játékvár Óvoda udvarán abból az alkalomból, hogy megemlékezzünk Szent Mártonról. A gyerekeken és kollégákon kívül szülők, nagyszülők, a Baba-mama klub, valamint meghívott vendégek is megtiszteltek bennünket azzal, hogy részt vettek a rendezvényen.

A gyermekek nagyon élvezték az előkészületeket - linzer tésztából libaformákat szúrtak ki, melyet a konyhás nénik megsütöttek.

Néhány történetet hallhattak a rendezvényen résztvevők Szent Márton életéről, mely után a hallgatóságot az óvodások vidám, Márton-napi műsora szórakoztatta. A gyerekek és a rendezvényen résztvevők liba süteményt kaptak ajándékba.

Búcsúzik az ősz, vége a szüretnek. Szent Márton napját libalakomával, meg lámpással szokás ünnepelni. Ezen a napon kóstolták meg az újbort. Ennek a szokásnak megfelelően, mindenkit vendégül láttunk egy kis libazsíros kenyérre, valamint meleg teára. A felnőtteknek forralt borral kedveskedtünk. Falatozás közben a Kormorán együttes zenéjét hallgattuk, majd beszélgettünk.

Arra buzdítottuk a Márton-napi rendezvényünkön résztvevőket, hogy lámpásaikkal tartsanak velünk és tegyünk közösen egy kis sétát községünkben. Közben énekeltünk, mondókáztunk, verseltünk. "Szent Mártonnak ünnepén égő lámpást viszek én."

Terveink közt szerepel, hogy jövőre várjuk a község lakóit is, hogy csatlakozzanak hozzánk.

Képeket megtekinheti kapcsolódó Galériánkban.

Varga Lászlóné

 

 

Egészségnevelési hét

Az egészségtudatos magatartásra nevelés témahete az óvodában

A témahét lényegére az elnevezésből következtethetünk; az adott héten az óvoda mindkét csoportja ugyanazzal a témával foglalkozott. November 19-26. között tartottuk az egészségnevelési hetet az óvodában.

Az óvodás gyermekek helyes életritmusának kialakításában igen hangsúlyos szerep jut a biológiai szükségletek kielégítésének. A növekedés és az egészség szempontjából pedig korántsem mindegy, mennyit mozognak, és hogyan táplálkoznak. A helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód rossz szokásokat alakít ki, mert az egészségtelen táplálkozás megbetegít. Tapasztalataink alapján az óvodánkba járó gyermekek közül sokakra igaz a megállapítás: "táplálkozási szokásai nem az életkori szükségleteknek megfelelő." Ez azt jelenti, hogy a megfelelő mennyiségű gabonaféle, zöldség és gyümölcs helyett nagyobb mennyiségű szénhidrátot, készételt, egészségkárosító anyagokkal teli ételeket fogyasztanak.

Az egészségtudatos magatartásra nevelés szorosan kapcsolódik a helyi és a kompetencia alapú óvodai neveléshez. Legfőbb célunk ezen a területen a gyermekek helyes és rendszeres életritmusának, a megfelelő napirendnek a kialakítása.

Az egészséghét program keretében a következő témákat valósítottuk meg saját élményű tapasztalással, tanulással:

- gyümölcsnap (gyümölcssaláta készítése kóstolással);

- mozgásfejlesztés (különböző mozgásformák játékos módon való gyakorlása);

- táplálkozás (egészséges ételek, italok megkülönböztetése az egészségtelenektől; sajtfalatokat készítettek zöldségfélékkel, rostos ivólevet fogyasztottak);

- tisztálkodás, fogápolás (Horváth Ildikó védőnő szemléltető és bemutató előadása keretében gyakorolták a helyes fogápolást és tisztálkodást, melynek célja a személyes higiénia fejlesztése);

- az egészséghéten szerzett ismereteik összefoglalása, rendszerezése (egészség fogalmának tudatosítása; tabló készítése, montázskép összeállítása).

Úgy tapasztaltuk, hogy a gyermekek fogékonyak, érdeklődők voltak minden téma iránt. Az életviteli szokásaikra pozitív hatást gyakorolt az egészséghét, hiszen egy alkotó folyamatban volt részük, aminek eredménye az egészséges életmód iránti igény fenntartása nemcsak az óvodában, hanem családjukban is.

Képeket megtekinheti kapcsolódó Galériánkban.

Pados Istvánné

 

 

Rajzpályázat Szent Márton életéről

Október végén a szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti pályázatot hirdetett. A pályázat témája Szent Márton élete volt. Óvodásaink közül három gyermek - Király Annamária és Magyar Hanna középső csoportos, valamint Nagy Sára Anna kiscsoportos gyermekek - terményekből készített alkotásait emléklappal jutalmazta a szakmai zsűri. Ezúton is gratulálunk nekik!

Képeket megtekinheti kapcsolódó Galériánkban.

Varga Lászlóné

 

 

Színházlátogatás

2014. október 16-án egy kellemes, vidám programon vettünk részt óvodásainkkal. Vasvárra utaztunk az iskolabusszal bábszínház előadásra. A Nagy Gáspár Kulturális Központban egy nagyon szép színházteremben láthattuk a "Sicc-pszt" című mesefeldolgozást. A gyerekeknek nagyon tetszettek a mese szereplői: cica, egér, róka, béka, méhecske - mind figyelemfelkeltő hatással voltak a kicsik és nagyok érdeklődésére. Az előadás közben vidám tapssal fejezték ki tetszésüket. A buszon utazva egymásnak mesélték, hogy melyik jelenet tetszett nekik legjobban. A szervezők kedves figyelmessége volt a "mese süti", amit minden gyermek ajándékba kapott. Izgatottan várjuk a következő előadást is.

Képeket megtekinheti kapcsolódó Galériánkban.

 

Pados Istvánné

 

 

Állatok világnapja

2014. október 3-án ellátogattunk az Alsóújlakon található "Őshonos állatfarmra". A gazda, Varga Károly úr szeretettel fogadta az óvodás gyerekeket.

Már az elmúlt évben is voltunk itt, hiszen a környezet rendezett és biztonságos egy ilyenfajta élményszerző programhoz. A természetes körülmények között élő állatoknak megvan a megfelelő élettere. Nagyon sokfajta állatot láthattunk egészen közelről /pl. szürkemarha, ló, póniló, szamár, juh, kecske, a sertés több fajtáját is kismalacokkal/ mangalica, fecskehasú/, sőt még vaddisznót is 3 kismalacával. Még a kisebbek sem féltek az állatok közelségétől, mert hiszen biztonságos villanypásztor és kerítés védte a területüket. Ez a kis kimozdulás az óvodából hozzájárult a gyermekek természetes élményszerzéséhez. A gyermekek jól érezték magukat és remélem, hogy az élmény megmaradt számukra.

Képeket megtekinheti kapcsolódó Galériánkban.

 

Pados Istvánné

Előző oldal: 2015/2016 ESEMÉNYEI:  Következő oldal: Galéria