Legfrissebb Hírek

2022.03.16.

Tájékoztatás a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról

2022. április 21. (csütörtök) 6.30-18.00 óráig

2022. április 22. (péntek) 6.30-18.00 óráig

2020.03.15.

Tisztelt Szülők!

Írásban kezdeményezhetik gyermekük felügyeletének igényét - az okot feltüntetve! - Varga Lászlóné intézményvezető asszonynál a rumiovoda@gmail.com e-mail címen a gyermek felügyeletének napját megelőző nap 8.30 óráig azok a szülők, akik a gyermek elhelyezéséről nem tudnak gondoskodni. Erre csak indokolt esetben van lehetőség a koronavírus rohamos terjedése miatt kialakult veszélyhelyzet miatt!

A kérelem elbírálásáról 9.00 óráig döntök, elutasítás esetén email-ben értesítem Önt.

A kormányhatározatból nem derül ki, hogy az óvoda hány szülő kérésére szervezi meg az ügyeletet és mi számít indokolt esetnek, ezért ennek felelősségét magamra vállalom, mint a veszélyhelyzet esetén eljáró területileg illetékes polgármester (természetesen intézményvezető asszonnyal konzultálva).

A Rumi Játékvár Óvoda 2020. március 17-től (keddtől) indokolt esetben biztosítja az ügyeletet, vagyis az a szülő, aki keddtől kéri gyermeke felügyeletét, a kérelmét 2020. március 16. (hétfő) 8.30-ig juttassa el a fent megadott e-mail címre!

Vigyázzunk a szülőkre, nagyszülőkre, gyerekekre, egymásra!

Változás esetén további információt nyújtunk Rum Község Önkormányzatának facebook oldalán, valamint az óvoda honlapján www.rumiovoda.hu és az óvoda facebook oldalán.

Rum, 2020. 03. 15.

                                                                                       Beni Ferenc

                                                                            Rum Község Polgármestere

 

Programok

A könyvtár részben saját gyarapítású, részben pedig a Berzsenyi Dániel Könyvtár gyűjteményével és szolgáltatásainak igénybe vételével arra törekszik, hogy a legteljesebb mértékig kielégíthesse a településen élők alapvető művelődési és tájékozási igényeit.

2010. év a családi olvasás éve. Könyvtárunk a könyves vasárnap keretében várta a gyerekeket szüleikkel könyvtárbemutató-kézműves foglalkozásra.

2006-tól a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai tartanak Meseláda címmel rendszeres foglalkozásokat az általános iskola alsós tanulói részére. Egy-egy mese játékos feldolgozása és a meséhez kötődő kézműves tevékenység várja a diákokat.

A könyvtárban író-olvasó találkozókat is tartunk diákok és felnőttek részére egyaránt.

Előadásokat, bemutatókat szervezünk nyugdíjasoknak, iskolásoknak ahova a jövőben is szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Számítógépes tanfolyamok szervezése keretében igyekszünk segítséget nyújtani az alapfokú számítógépes ismeretek elsajátításához, az internet nyújtotta lehetőségek megismeréséhez. A könyvtári szolgáltatások fejlesztését segítő (TIOP-1.2.3/09/01) pályázaton elnyert összegből a könyvtár 5 számítógépet, valamint könyvtári programot vásárolt, ezáltal biztosítja a használók számára a korszerű szolgáltatásokat.

Rendszeresen helyet biztosunk, szükség esetén segítünk az iskolai versenyek lebonyolításában.

Gyerekek szórakoztatására kínálunk programokat: bábelőadás, mese DVD vetítésével.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Előző oldal: Fontos információl  Következő oldal: Nyitvatartás