Legfrissebb Hírek

2022.03.16.

2023. április 20. (csütörtök) 6.30-16.30 óráig

2023. április 21. (péntek) 6.30-16.30 óráig

Jelentkezési lap letöltése
2020.03.15.

Tisztelt Szülők!

Írásban kezdeményezhetik gyermekük felügyeletének igényét - az okot feltüntetve! - Varga Lászlóné intézményvezető asszonynál a rumiovoda@gmail.com e-mail címen a gyermek felügyeletének napját megelőző nap 8.30 óráig azok a szülők, akik a gyermek elhelyezéséről nem tudnak gondoskodni. Erre csak indokolt esetben van lehetőség a koronavírus rohamos terjedése miatt kialakult veszélyhelyzet miatt!

A kérelem elbírálásáról 9.00 óráig döntök, elutasítás esetén email-ben értesítem Önt.

A kormányhatározatból nem derül ki, hogy az óvoda hány szülő kérésére szervezi meg az ügyeletet és mi számít indokolt esetnek, ezért ennek felelősségét magamra vállalom, mint a veszélyhelyzet esetén eljáró területileg illetékes polgármester (természetesen intézményvezető asszonnyal konzultálva).

A Rumi Játékvár Óvoda 2020. március 17-től (keddtől) indokolt esetben biztosítja az ügyeletet, vagyis az a szülő, aki keddtől kéri gyermeke felügyeletét, a kérelmét 2020. március 16. (hétfő) 8.30-ig juttassa el a fent megadott e-mail címre!

Vigyázzunk a szülőkre, nagyszülőkre, gyerekekre, egymásra!

Változás esetén további információt nyújtunk Rum Község Önkormányzatának facebook oldalán, valamint az óvoda honlapján www.rumiovoda.hu és az óvoda facebook oldalán.

Rum, 2020. 03. 15.

                                                                                       Beni Ferenc

                                                                            Rum Község Polgármestere

 

Nevelési programunk

Kompetencia alapú óvodai nevelési programot alkalmazzuk, amely hozzájárul a gyermekek életen át tartó tanulásának megalapozásához, új módszerek és eszközök megismeréséhez. A gyermekek személyiségfejlesztése még magasabb szinten valósul meg, az óvoda-iskola közti átmenet nehézségei e program alkalmazásával tovább csökkennek. A fogyatékkal élőket még jobban elfogadjuk, céltudatosabban fejlesztjük és hátrányaikat csökkentjük.

Fontos szerepet kap itt is a mozgás, a mozgásfejlesztés valamint a játék fontosságát, értékét, a gyermek fejlődésében betöltött szerepét hangsúlyozza.

Játékos módszerekkel fejlesztjük a gyermekek alapkészségeit, mozgását, melyek biztosítják a harmonikus testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődését, de hatékonyan alkalmazható a hátránnyal küzdő gyermekek nevelésénél is.

Feladatainkat a gyermekek mindennapi tevékenységébe építve valósítjuk meg. A sokoldalú személyiségfejlődés spontán tanulás útján történik. A gyermeket az óvodáskor végére, egyéni sajátosságokat figyelembe véve juttatjuk el, az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintre.

Bízunk abban, hogy az a gyermek, aki szabadon mozoghat, játszik, gondolkodik, visszatérő élményeket él át, melyek a társaihoz, az óvodához kötik, egy életre szóló örökséget kap és felkészülve léphet az iskolába.

Előző oldal: Alkalmazottaink  Következő oldal: Csoportjaink